PHOTO ALBUM | EPIPHYTES | FLOWER & PLANTS | TREES & SHRUBS

NATURE & GASTRONOMY

 

 

Flora: Blossoms & Fruits

<< (5/5) >>

 

Freshwater Mangrove

Lexicon

 

 

Diospyros decandra

Lexicon

Asohk Leuang (Yellow Ashoka)

Lexicon

Lexicon

 

 

Dwarf Umbrella Tree

Lexicon

Dwarf Umbrella Tree

Lexicon

 

Dwarf Umbrella Tree

Lexicon

 

Lexicon

Barbados Cherry

Lexicon

Barbados Cherry

Lexicon

 

 

Lexicon

 

peach blossom

Lexicon

 
Diospyros decandra

Lexicon

   
<<   >>
<< Prev. Part PHOTO ALBUM Next Part >>