SUMMARY | PHOTO GALLERY | NEXT | PREVIOUS | | LEXICON

RELIGION & MYTHOLOGY

 

 

 

  Kanthakumara

 

Thailand

Kanthakumara, the son of Devi, consort of Shiwa. Also known as Phra Kanthakumaan (fig.).

1343'27.3"N 10031'22.3"E