PHOTO ALBUM | KAREN | LAHU | MISCELLANEOUS

ETHNOLOGY & HILL TRIBES

       

 

Akha/Igor

(1/1)

 

Akha man

Lexicon

 

 

Akha woman (Burma)

Lexicon

Igor

Lexicon

Akha boy with musket

Lexicon

Akha man on horseback

Lexicon

Akha man

Lexicon

 

 

U Lo Akha

Lexicon

Akha hat (Thai-Burmese style)

Lexicon

Akha hat (Burmese style)

Lexicon

Akha woman (Thailand)

Lexicon

 

Akha hat (Pahmi-style)

Lexicon

 

 

Akha hat (Pahmi-style)

Lexicon

  

Pahmi Akha

Lexicon

 

 

Loimi Akha

Lexicon

 

 

Akha woman (Thailand)

Lexicon

 

 

Akha house

Lexicon

 

Akha village

Lexicon

Akha hat (Loimi style)

Lexicon

 

   
<< Prev. Part INDEX ALL THUMBNAIL PICTURES Next Part >>